няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

758-V_1М

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

7

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

няма

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

няма

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

постъпил в сбирката през октомври 1966 г., поръчан от Прага чрез проф. Христо Кодов (Чехословашка библиотека на Народния музей)

Пагинация

с арабски цифри в горния десен ъгъл на страницата

Библиография

няма

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Народен музей в Прага

Библиотека

Народен музей в Прага

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма данни
Няма

съдържание

няма данни вж описа на Вашица-Вайс

Колекции

NABAN_SB5_758-V_1M_0001.jpg NABAN_SB5_758-V_1M_0002.jpg NABAN_SB5_758-V_1M_0003.jpg NABAN_SB5_758-V_1M_0004.jpg NABAN_SB5_758-V_1M_0005.jpg NABAN_SB5_758-V_1M_0006.jpg NABAN_SB5_758-V_1M_0007.jpg

maya. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22993