няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

758_2М

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

29

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Повест за превземането на Цариград (Землеописание???) за Влашката земя; за Немската...; За Татарската; за Амазония; За северните страни и езици; за Чешкото кралство; за кралството на угрите (???) завършва със Слово за Дванадесетте камъка

Тип писмо

полуустав

Бележки

На стр. 1 има бележка в долната част на дясното поле; на стр. 4 - има по-късна бележка на дясната страница: писа попь прста 1766, април 14

Правопис

сръбски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката през октомври 1966 г. , поръчан от Прага чрез проф. Христо Кодов (Чехословашката библиотека на Народния музей)

Пагинация

не се вижда ясно на копието

Библиография

няма

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Народен музей в Прага

Библиотека

Народен музей в Прага

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

няма данни

Колекции

NABAN_SB5_758_2M_0001.jpg NABAN_SB5_758_2M_0002.jpg NABAN_SB5_758_2M_0003.jpg NABAN_SB5_758_2M_0004.jpg NABAN_SB5_758_2M_0005.jpg NABAN_SB5_758_2M_0006.jpg NABAN_SB5_758_2M_0007.jpg NABAN_SB5_758_2M_0008.jpg NABAN_SB5_758_2M_0009.jpg NABAN_SB5_758_2M_0010.jpg NABAN_SB5_758_2M_0011.jpg NABAN_SB5_758_2M_0012.jpg NABAN_SB5_758_2M_0013.jpg NABAN_SB5_758_2M_0014.jpg NABAN_SB5_758_2M_0015.jpg NABAN_SB5_758_2M_0016.jpg NABAN_SB5_758_2M_0017.jpg NABAN_SB5_758_2M_0018.jpg NABAN_SB5_758_2M_0019.jpg NABAN_SB5_758_2M_0020.jpg NABAN_SB5_758_2M_0021.jpg NABAN_SB5_758_2M_0022.jpg NABAN_SB5_758_2M_0023.jpg NABAN_SB5_758_2M_0024.jpg NABAN_SB5_758_2M_0025.jpg NABAN_SB5_758_2M_0026.jpg NABAN_SB5_758_2M_0027.jpg NABAN_SB5_758_2M_0028.jpg NABAN_SB5_758_2M_0029.jpg

maya. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22991