Няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

758_3М

Название на ръкописа

Няма данни

Брой кадри

7

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

(Св. Климент Охридски)??? Йоан Златоуст. Слово за това как посдобава да се държим в църква Йоан Златоуст (Св. Климент Охридски). Поучение за мъченик?

Тип писмо

полуустав

Бележки

В полето преди началото на Словото на Йоан Златоуст има бележка в страничното поле до текста, отнася се към него.

Правопис

няма данни

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката през октомври 1966 г. , поръчани от Прага чрез проф. Христо Кодов (Чехословашката библиотека на Народния музей)

Пагинация

не се вижда на копието

Библиография

няма

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Народния музей в Прага

Библиотека

Народния музей в Прага

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

няма данни

Колекции

NABAN_SB5_758_3M_0001.jpg NABAN_SB5_758_3M_0002.jpg NABAN_SB5_758_3M_0003.jpg NABAN_SB5_758_3M_0004.jpg NABAN_SB5_758_3M_0005.jpg NABAN_SB5_758_3M_0006.jpg NABAN_SB5_758_3M_0007.jpg

maya. „Няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22990