Пролог за м. септември-февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

8-1F

Название на ръкописа

Пролог за м. септември-февруари

Брой кадри

4

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Св. Климент Охридски. Поучение за Предпразненство на Богоявление (5 януари) - л. 62а-63а; Следва Памет за Богоявление (6 януари)

Тип писмо

устав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

постъпил в сбирката на 01. 10. 1947 г. чрез проф. Васил Златарски и проф. Йордан Иванов

Пагинация

с арабски цифри в горното дясно поле по средата на страницата

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 354-362. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 64.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

17.11.4

Колекции

NABAN_SB5_8-1F_0001.jpg NABAN_SB5_8-1F_0002.jpg NABAN_SB5_8-1F_0003.jpg NABAN_SB5_8-1F_0004.jpg

maya. „Пролог за м. септември-февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22983