Пролог за декември-февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

8-2F

Название на ръкописа

Пролог за декември-февруари

Брой кадри

3

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

225 л.

Съдържание

Св. Климент Охридски. Поучение за Предпразненство на Богоявление (5 януари) - 71-72; Памет за Богоявление (6 януари); Следва началото на Поучение за Богоявление

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 01. 10. 1947 г. чрец проф. Васил Златарски и проф. Йордан Иванов

Пагинация

с арабски цифри в горното дясно поле по средата на страницата

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 354-362. Срезневский, В. И. Сведения о рукописях, пемчатных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописный отдел библиотеки имп. Академии наук в 1904 г. Санкт Петербург, 1907, 89-90. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 64.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

33.16.9

Колекции

NABAN_SB5_8-2F_0001.jpg NABAN_SB5_8-2F_0002.jpg NABAN_SB5_8-2F_0003.jpg

maya. „Пролог за декември-февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22982