ХVІ в.

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

812F

Название на ръкописа

ХVІ в.

Брой кадри

7

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

734 л.

Съдържание

Св. Климент Охридски. (без начало) Похвално слово за пророк Захарий и за зачатито на Йоан Предтеча (27 септември); (Св. Климент Охридски?). Поучение за Успение Богородично (15 август); Следва Пренасяне на нерукъотворния образ Господен (16 август)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 29. 02. 1966 г. чрез проф. Боньо Ангелов

Пагинация

не се вижда на копието

Библиография

Добрянский, Ф. Н. Описани рукописей Виленской библиотеки, 215-219. Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 158-185. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Киев, НАНУ

Библиотека

Киев, НАНУ

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Ф. 19, № 103?

Колекции

NABAN_SB5_812F_0001.jpg NABAN_SB5_812F_0002.jpg NABAN_SB5_812F_0003.jpg NABAN_SB5_812F_0004.jpg NABAN_SB5_812F_0005.jpg NABAN_SB5_812F_0006.jpg NABAN_SB5_812F_0007.jpg

iva. „ХVІ в“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22766