Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

815F

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

21

Датировка

ХVІ-ХVІІ в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Житие на Климент Римски (25 ноември) Св. Климент Охридски. Похвално слово за Климент Римски (25 ноември) - л. 114-121; Следва Памет за Флор и Лавър.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 20. 01. 1967 г. чрез проф. Боньо Ангелов

Пагинация

не се вижда на копието

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 287-305. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 74.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

сб. Яцмирский, 13.3.32.

Колекции

NABAN_SB5_816F_0001.jpg NABAN_SB5_816F_0002.jpg NABAN_SB5_816F_0003.jpg NABAN_SB5_816F_0004.jpg NABAN_SB5_816F_0005.jpg NABAN_SB5_816F_0006.jpg NABAN_SB5_816F_0007.jpg NABAN_SB5_816F_0008.jpg NABAN_SB5_816F_0009.jpg NABAN_SB5_816F_0010.jpg NABAN_SB5_816F_0011.jpg NABAN_SB5_816F_0012.jpg NABAN_SB5_816F_0013.jpg NABAN_SB5_816F_0014.jpg NABAN_SB5_816F_0015.jpg NABAN_SB5_816F_0016.jpg NABAN_SB5_816F_0017.jpg NABAN_SB5_816F_0018.jpg NABAN_SB5_816F_0019.jpg NABAN_SB5_816F_0020.jpg NABAN_SB5_816F_0021.jpg

iva. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22765