Сборник от слова и поучения

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

822F

Название на ръкописа

Сборник от слова и поучения

Брой кадри

6

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Св. Климент Охридски. Поучение за Благовещение (25 март) - л. ???; Следва Йоан Златоуст. Слово за причастието на Христовото тяло. Обновление на Богохранимия град Константинопол (11 май) - л. ???; Памет за св. мъченик Мокий (11 май) - л. ??? Памет за св. Методий Моравски, учител руски (без край)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпли в сбирката на 20. 01. 1967 г. чрез проф. Боньо Ангелов

Пагинация

Не се вижда ясно на копието.

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 536-547. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 64.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

34.2.2

Колекции

NABAN_SB5_822F_0001.jpg NABAN_SB5_822F_0002.jpg NABAN_SB5_822F_0003.jpg NABAN_SB5_822F_0004.jpg NABAN_SB5_822F_0005.jpg NABAN_SB5_822F_0006.jpg

maya. „Сборник от слова и поучения“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22760