Сборник с поучения за Господски и Богородични празници

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

834F

Название на ръкописа

Сборник с поучения за Господски и Богородични празници

Брой кадри

9

Датировка

ХVІІ в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

СВ. Климент Охридски. Похвално слово за Рождество Христово(25 декември) (първична версия) - 71а-72а. Следва началото на Мъчение на Евтимия Всехвална (16 септември). Св. Климент Охридски. Похвално слово за Успение Богородично (15 август); ???. Чудото на архангел Михаил в Хонех (6 септември).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 14. 02. 1967 г.

Пагинация

Не се вижда ясно на копието.

Библиография

Калайдович, К. Ф., П. М. Строев. Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке графа Ф. А. Толстого. Москва, 1825, 419-420. Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 329-353, 752-774. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 64, 76-77.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

F.І.233

Колекции

NABAN_SB5_834F_0001.jpg NABAN_SB5_834F_0002.jpg NABAN_SB5_834F_0003.jpg NABAN_SB5_834F_0004.jpg NABAN_SB5_834F_0005.jpg NABAN_SB5_834F_0006.jpg NABAN_SB5_834F_0007.jpg NABAN_SB5_834F_0008.jpg NABAN_SB5_834F_0009.jpg

iva. „Сборник с поучения за Господски и Богородични празници“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 15 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22755