Пролог

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

835F

Название на ръкописа

Пролог

Брой кадри

3

Датировка

ХVІ-ХVІІ в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Св. Климент Охридски. Поучение за Предпразненство на Успение Богородично (15 август) - л. 504304б-305б; Следва началото на Пренадянето на неръкотворния Христов образ(16 август).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 14. 02. 1967 г. чрез проф. Боньо Ангелов

Пагинация

не се вижда на копието

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 745-751. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 64.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

33.16.13

Колекции

NABAN_SB5_835F_0001.jpg NABAN_SB5_835F_0002.jpg NABAN_SB5_835F_0003.jpg

iva. „Пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22754