няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

865F

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

1

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Св. Климент Охридски. Поучение на Рождество Богородично (8 септември) - л. 17 (няма край)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

няма данни

Пагинация

с арабски цифри в горния десен ъгъл

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинение, Т. 1. София, 1970, 198-208.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

няма данни

Библиотека

няма данни

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

няма данни

Колекции

NABAN_SB5_865F_0001.jpg

iva. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22573