няма данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

869F

Название на ръкописа

няма данни

Брой кадри

1

Датировка

няма данни

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Слово за Неделя Цветоносна - л. 7б-8а.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

няма данни

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

няма данни

Пагинация

с арабски цифри в горното поле от дясно

Библиография

няма

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

няма

Библиотека

няма

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

няма

Колекции

NABAN_SB5_869F_0001.jpg

iva. „няма данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22568