Златоуст (постен)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

857-1F

Название на ръкописа

Златоуст (постен)

Брой кадри

4

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Йоан Злагоуст (Св. Климент Охридски). Похвално слово за Възкресение Лазарово - л. 177б-180б

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 25. 02. 1967 г. чрез проф. Боньо Ангелов

Пагинация

с арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Иванова, К. Няколко наблюдения върху книжовното наследство на Климент Охридски // Старобългарска литература, 3, 1978, 93-103. Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 548-585. (вторична версия) Срезневский, В. И., Ф. И. Покровский. Описание Рукописного отделения... , Т. 2, 1915, 206-213. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 63.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

16.18.5

Колекции

NABAN_SB5_857_1F_0001.jpg NABAN_SB5_857_1F_0002.jpg NABAN_SB5_857_1F_0003.jpg NABAN_SB5_857_1F_0004.jpg

iva. „Златоуст (постен)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 18 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22566