Пролог за септември-февруари (Погодинов пролог)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

861F

Название на ръкописа

Пролог за септември-февруари (Погодинов пролог)

Брой кадри

4

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Св. Климент Охридски. Поучение за Рождество Богородично ; В същия ден Памет за св. Евлогий, епископ Александрийски (13 февруари); Памет за Кирил Философ; Слово от патерика за монаха, който с думи изгонил бесовете; Памет за преподобния Авксентий и за Кирил Философ (14 февруари).

Тип писмо

устав

Бележки

няма

Правопис

няма данни

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил на 28. 02. 1967 г. чрез проф. Боньо Ангелов

Пагинация

не се вижда

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 198-208. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 64.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РНБ

Библиотека

Санкт Петербург, РНБ

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

сб. Погодин 59

Колекции

NABAN_SB5_861F_0001.jpg NABAN_SB5_861F_0002.jpg NABAN_SB5_861F_0003.jpg NABAN_SB5_861F_0004.jpg

iva. „Пролог за септември-февруари (Погодинов пролог)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22204