Пролог за месец септември-февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

9-1F

Название на ръкописа

Пролог за месец септември-февруари

Брой кадри

4

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

няма

Съдържание

Св. Климент Охридски. Поучение за Богоявление (6 януари) - л. 63б-64б; Продължава с Памет за Йоан Предтеча и пренасянето на десницата на светеца в царския град (7януари)

Тип писмо

устав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил в сбирката на 01. 10. 2011 г. чрез проф. Васил Златарски и проф. Йордан Иванов

Пагинация

63б - арбски цифри по средата в горния край на листа; 64а с кирилица на ръкописа и с арабски цифри на микрофилма; 64б с арбски цифри.

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения, Т. 1. София, 1970, 363-377. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 64.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Санкт Петербург, РАН
Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

17.11.4.

Колекции

NABAN_SB5_9-1F_0001.jpg NABAN_SB5_9-1F_0002.jpg NABAN_SB5_9-1F_0003.jpg NABAN_SB5_9-1F_0004.jpg

iva. „Пролог за месец септември-февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22197