Пролог

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

38-2F

Название на ръкописа

Пролог

Брой кадри

5

Датировка

ХVІ в. с добавки от ХVІІ в.

Обем на ръкописа

нямам данни, тук са заснети само л. 8б- 12а

Съдържание

Похвално слово за тримата отроци - предполага се, че творбата е на Климент Охривски (17 декември, л. 9а-12а). Веднага след него започва Слово за предпразненство за Рождество Христово от Климент Охридски - само началото.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе в средата на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 131-154, с. 139, № 57(обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 9.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма на копието
Няма

съдържание

РАН 33.16.9 (ф. 31, Основна сбирка)

Колекции

NABAN_SB5_38-2F_0001.jpg NABAN_SB5_38-2F_0002.jpg NABAN_SB5_38-2F_0003.jpg NABAN_SB5_38-2F_0004.jpg NABAN_SB5_38-2F_0005.jpg

maya. „Пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22192