Пролог

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

38-1F

Название на ръкописа

Пролог

Брой кадри

7

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

нямам данни, пергаментен ръкопис в две колони, тук са заснети само л. 28б-31а

Съдържание

Похвално слово за тримата отроци (обширна редакция) - Предполага се, че е произведение на Климент Охридски (17 декември). Веднага след него, на л. 31а започва паметта за препод. Флор (18 декември) - само началото.

Тип писмо

устав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

на всеки лист горе в средата буквена номерация; после е нанесена и с арабски цифри - горе вдясно на всеки лист

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 131-154; с. 134, № 17 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова);Ж Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 9.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма на копието
Няма

съдържание

БАН 17.11.4

Колекции

NABAN_SB5_38-1F_0001.jpg NABAN_SB5_38-1F_0002.jpg NABAN_SB5_38-1F_0003.jpg NABAN_SB5_38-1F_0004.jpg NABAN_SB5_38-1F_0005.jpg NABAN_SB5_38-1F_0006.jpg NABAN_SB5_38-1F_0007.jpg

maya. „Пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22191