Паримейник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

64F

Название на ръкописа

Паримейник

Брой кадри

149

Датировка

края на ХІІІ - началото на ХІV в. (1294-1320 г.)

Обем на ръкописа

172 пергаментни листа, тук са заснети л. 1б-30а; л. 49б-122а; л. 140б- 168а

Съдържание

старозаветни четения (паримии) за Рождественско-Богоявленския (л.1б-14а); Великопостния (л. 14б-139а) и Цветния цикъл (л. 139б-146б), за празниците на св. Симеон Стълпник (1 септември, л. 147б-149а), Архангел Михаил (6 септември, л. 149а-150а), Рождество Богородично (8 септември, л. 151б-152б), Въздвижение (14 септември, л. 152б-153а), Успение на св. Йоан Богослов (26 септември, л. 153а-154а), св. Йоан Златоуст (13 ноември, л. 154б-156а), Въведение Богородично (21 ноември, л. 156б-157а), св. Николай Чудотворец (6 декември, л. 157а), Обрезание Господне и св. Василий Велики (1 януари, л. 157-158б), св. Григорий Богослов (25 януари, л. 158б), Сретение Господне (2 февруари, л. 158б-160а), Благовещение (25 март, л. 160а-160б), Рождество на св. Йоан Кръстител (24 юни, л. 160б-163а), ап. Петър и Павел (29 юни,л. 163а-164а), пр. Илия (20 юли, 164б-165а), Преображение Господне (6 август, л. 166а-166б), Успение Богородично (15 август, л. 166б), четения при освещаване на църква (л. 167а-167б), военна опасност (л. 168а-169а), месопуст (л. 170а-170б).

Тип писмо

полуустав

Бележки

На л. 170б-171а приписка на писача, който оставя името си - Никола, с миркото име Брата.

Правопис

среднобългарски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

няма данни

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Срезневский, И. Древние славянские памятники юсового письма. Ч. 1, СПб, 1868, с. 70 (кратко описание), 218-219, 224 (публикация на откъси и приписката); Попов, А. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872, 297-300; Щепкина, М., Т. Протасьева, Л. Костюхина, В. Голышенко. Описание пергаментных рукопсей Государственого исторического музея. Ч. 2, Рукописи болгарские, сербские, молдавские. - Археографческий ежегодник за 1965 год. М., 1966, с. 277; Николова, Св., М. Йовчева, Т. Попова, Л. Тасева. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавения исторически музей в Москва. Каталог. С., 1999, с. 13-15, № 1, обр. 25-32.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей (ГИМ) - Москва

Библиотека

Държавен исторически музей (ГИМ) - Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

на л. 1б голяма плетенична цветна заставка; инициали в тератологичен стил и инициали в плетеничен стил и от геометрично растителен тип
Няма

съдържание

Хлуд. 142 (от сбирката на Ал. Хлудов)

Колекции

NABAN_SB5_64F_0001.jpg NABAN_SB5_64F_0002.jpg NABAN_SB5_64F_0003.jpg NABAN_SB5_64F_0004.jpg NABAN_SB5_64F_0005.jpg NABAN_SB5_64F_0006.jpg NABAN_SB5_64F_0007.jpg NABAN_SB5_64F_0008.jpg NABAN_SB5_64F_0009.jpg NABAN_SB5_64F_0010.jpg NABAN_SB5_64F_0011.jpg NABAN_SB5_64F_0012.jpg NABAN_SB5_64F_0013.jpg NABAN_SB5_64F_0014.jpg NABAN_SB5_64F_0015.jpg NABAN_SB5_64F_0016.jpg NABAN_SB5_64F_0017.jpg NABAN_SB5_64F_0019.jpg NABAN_SB5_64F_0020.jpg NABAN_SB5_64F_0021.jpg NABAN_SB5_64F_0022.jpg NABAN_SB5_64F_0023.jpg NABAN_SB5_64F_0024.jpg NABAN_SB5_64F_0025.jpg NABAN_SB5_64F_0026.jpg NABAN_SB5_64F_0027.jpg NABAN_SB5_64F_0028.jpg NABAN_SB5_64F_0029.jpg NABAN_SB5_64F_0030.jpg NABAN_SB5_64F_0032.jpg NABAN_SB5_64F_0033.jpg NABAN_SB5_64F_0034.jpg NABAN_SB5_64F_0035.jpg NABAN_SB5_64F_0036.jpg NABAN_SB5_64F_0037.jpg NABAN_SB5_64F_0038.jpg NABAN_SB5_64F_0039.jpg NABAN_SB5_64F_0040.jpg NABAN_SB5_64F_0041.jpg NABAN_SB5_64F_0042.jpg NABAN_SB5_64F_0043.jpg NABAN_SB5_64F_0044.jpg NABAN_SB5_64F_0045.jpg NABAN_SB5_64F_0046.jpg NABAN_SB5_64F_0047.jpg NABAN_SB5_64F_0048.jpg NABAN_SB5_64F_0049.jpg NABAN_SB5_64F_0050.jpg NABAN_SB5_64F_0051.jpg NABAN_SB5_64F_0052.jpg NABAN_SB5_64F_0053.jpg NABAN_SB5_64F_0054.jpg NABAN_SB5_64F_0055.jpg NABAN_SB5_64F_0056.jpg NABAN_SB5_64F_0057.jpg NABAN_SB5_64F_0058.jpg NABAN_SB5_64F_0059.jpg NABAN_SB5_64F_0060.jpg NABAN_SB5_64F_0061.jpg NABAN_SB5_64F_0062.jpg NABAN_SB5_64F_0063.jpg NABAN_SB5_64F_0064.jpg NABAN_SB5_64F_0065.jpg NABAN_SB5_64F_0066.jpg NABAN_SB5_64F_0067.jpg NABAN_SB5_64F_0068.jpg NABAN_SB5_64F_0069.jpg NABAN_SB5_64F_0070.jpg NABAN_SB5_64F_0071.jpg NABAN_SB5_64F_0072.jpg NABAN_SB5_64F_0073.jpg NABAN_SB5_64F_0074.jpg NABAN_SB5_64F_0075.jpg NABAN_SB5_64F_0076.jpg NABAN_SB5_64F_0077.jpg NABAN_SB5_64F_0078.jpg NABAN_SB5_64F_0079.jpg NABAN_SB5_64F_0080.jpg NABAN_SB5_64F_0081.jpg NABAN_SB5_64F_0082.jpg NABAN_SB5_64F_0083.jpg NABAN_SB5_64F_0084.jpg NABAN_SB5_64F_0085.jpg NABAN_SB5_64F_0086.jpg NABAN_SB5_64F_0087.jpg NABAN_SB5_64F_0088.jpg NABAN_SB5_64F_0089.jpg NABAN_SB5_64F_0090.jpg NABAN_SB5_64F_0091.jpg NABAN_SB5_64F_0092.jpg NABAN_SB5_64F_0093.jpg NABAN_SB5_64F_0094.jpg NABAN_SB5_64F_0095.jpg NABAN_SB5_64F_0096.jpg NABAN_SB5_64F_0097.jpg NABAN_SB5_64F_0098.jpg NABAN_SB5_64F_0099.jpg NABAN_SB5_64F_0100.jpg NABAN_SB5_64F_0101.jpg NABAN_SB5_64F_0102.jpg NABAN_SB5_64F_0103.jpg NABAN_SB5_64F_0104.jpg NABAN_SB5_64F_0105.jpg NABAN_SB5_64F_0106.jpg NABAN_SB5_64F_0107.jpg NABAN_SB5_64F_0108.jpg NABAN_SB5_64F_0109.jpg NABAN_SB5_64F_0110.jpg NABAN_SB5_64F_0111.jpg NABAN_SB5_64F_0112.jpg NABAN_SB5_64F_0113.jpg NABAN_SB5_64F_0114.jpg NABAN_SB5_64F_0115.jpg NABAN_SB5_64F_0116.jpg NABAN_SB5_64F_0117.jpg NABAN_SB5_64F_0118.jpg NABAN_SB5_64F_0119.jpg NABAN_SB5_64F_0120.jpg NABAN_SB5_64F_0121.jpg NABAN_SB5_64F_0122.jpg NABAN_SB5_64F_0123.jpg NABAN_SB5_64F_0124.jpg NABAN_SB5_64F_0125.jpg NABAN_SB5_64F_0126.jpg NABAN_SB5_64F_0127.jpg NABAN_SB5_64F_0128.jpg NABAN_SB5_64F_0129.jpg NABAN_SB5_64F_0130.jpg NABAN_SB5_64F_0131.jpg NABAN_SB5_64F_0132.jpg NABAN_SB5_64F_0133.jpg NABAN_SB5_64F_0134.jpg NABAN_SB5_64F_0135.jpg NABAN_SB5_64F_0136.jpg NABAN_SB5_64F_0137.jpg NABAN_SB5_64F_0138.jpg NABAN_SB5_64F_0139.jpg NABAN_SB5_64F_0140.jpg NABAN_SB5_64F_0141.jpg NABAN_SB5_64F_0142.jpg NABAN_SB5_64F_0143.jpg NABAN_SB5_64F_0144.jpg NABAN_SB5_64F_0145.jpg NABAN_SB5_64F_0146.jpg NABAN_SB5_64F_0147.jpg NABAN_SB5_64F_0148.jpg NABAN_SB5_64F_0149.jpg NABAN_SB5_64F_0150.jpg NABAN_SB5_64F_0151.jpg

maya. „Паримейник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22189