нямам данни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

52-1F

Название на ръкописа

нямам данни

Брой кадри

6

Датировка

ХV в.

Обем на ръкописа

няма данни, тук са заснети само л. 109б- 114а

Съдържание

Слово за временния живот от Петър Черноризец (л. 110а-113б)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

няма данни

Пагинация

горе в средата на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Павлова, Р. Петър Черноризец. Старобългарски писател от Х век. - Кирило-Методиевски студии, Кн. 9, С., 1994, с. 344-369 (тук археографски данни и издания по други преписи на същото слово).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма на копието
Няма

съдържание

БАН 45.11.16

Колекции

NABAN_SB5_52-1F_0001.jpg NABAN_SB5_52-1F_0002.jpg NABAN_SB5_52-1F_0003.jpg NABAN_SB5_52-1F_0004.jpg NABAN_SB5_52-1F_0005.jpg NABAN_SB5_52-1F_0006.jpg

maya. „нямам данни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22004