Изборен чети-миней от декември до юни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

5-2F

Название на ръкописа

Изборен чети-миней от декември до юни

Брой кадри

6

Датировка

края на ХІV в.

Обем на ръкописа

363 пергаментни листа в две колони; тук са заснети само л. 295б-298а

Съдържание

Похвално слово за св. Кирил Философ от Климент Охридски (14 февруари, л. 295б-297б). Веднага след него започва Мъчение на св. Теодор Стратилат - само началото

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

сръбски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

оригиналната е в средата долу на първия последния лист от всяка тетрада.

Библиография

Попов, А. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872, с.384-419; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 378, 381-395 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Николова, Св., М. Йовчева, Т. Попова, Л. Тасева. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. С., 1999, с. 83-84, № 77.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей (РГБ) - Москва

Библиотека

Държавен исторически музей (РГБ) - Москва

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

големи инициали в неовизантийски стил, везано писмо, на места червенословът е силно избледнял
Няма

съдържание

Хлуд. 195 (Сбирка на А. Хлудов)

Колекции

NABAN_SB5_5-2F_0001.jpg NABAN_SB5_5-2F_0002.jpg NABAN_SB5_5-2F_0003.jpg NABAN_SB5_5-2F_0004.jpg NABAN_SB5_5-2F_0005.jpg NABAN_SB5_5-2F_0006.jpg

maya. „Изборен чети-миней от декември до юни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22003