Пролог за месец ноември-февруари (Лобковски пролог)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

9-2F

Название на ръкописа

Пролог за месец ноември-февруари (Лобковски пролог)

Брой кадри

4

Датировка

1262 г.

Обем на ръкописа

няма данни

Съдържание

Св. Климент Охридски. Поучение за предпразненство на Богоявление (5 януари) - л. 121б-122б; Св. Климент Охридски. Поучение за Богоявление(6 януари) - л. 123а-123б; Продължава с началото на Памет за св. Йоан Предтеча и пренасяне на десницата на светеца в царския град (7 януари)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Постъпил на 01. 10. 1947 г. чрез проф. Васил Златарски и проф. Йордан Иванов

Пагинация

С арабски цифри в горния ъгъл на листа (повторена по-късно и на микрофилма)

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т.1. София, 1970, 354-362, 363-377. Станчев, К. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988, 64, 108.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

iva

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

сб. Хлудов 187

Колекции

NABAN_SB5_9-2F_0001.jpg NABAN_SB5_9-2F_0002.jpg NABAN_SB5_9-2F_0003.jpg NABAN_SB5_9-2F_0004.jpg

iva. „Пролог за месец ноември-февруари (Лобковски пролог)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/22000