Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

34-3F

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

7

Датировка

ХV в.

Обем на ръкописа

581 л.; тук са заснети само л. 404б-410а

Съдържание

Похвално слово за Николай Мирликийски Чудотворец (второ, на 6 декември, л. 405а-410а)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой лавры. Ч. 3. М., 1879, с. 153; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 91-130, с. 97, № 6 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 8.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека в Москва, Русия

Библиотека

Руска държавна библиотека в Москва, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма на копието
Няма

съдържание

ТрСЛ 754 (1644) (ф. 304, Сбирка на Троицко-Сергиевата лавра)

Колекции

NABAN_SB5_34-3F_0001.jpg NABAN_SB5_34-3F_0002.jpg NABAN_SB5_34-3F_0003.jpg NABAN_SB5_34-3F_0004.jpg NABAN_SB5_34-3F_0005.jpg NABAN_SB5_34-3F_0006.jpg NABAN_SB5_34-3F_0007.jpg

maya. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21998