Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

34-1F

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

5

Датировка

ХV в.

Обем на ръкописа

нямам данни; текстът е в две колони, тук са заснети само л. 82б- 86а

Съдържание

Похвално слово за св. Николай Мирликийски Чудотворец (второ)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

[Порфирьев, И. Я., А. В. Вадковский, Н. Ф. Красносельцев]. Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии. Т. 1, Казань, 1881, с. 675; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 91-130; с. 97, № 7 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 8.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма на копието
Няма

съдържание

Сол. 369 (83) (ф. 717, от Анзерския скит)

Колекции

NABAN_SB5_34-1F_0001.jpg NABAN_SB5_34-1F_0002.jpg NABAN_SB5_34-1F_0003.jpg NABAN_SB5_34-1F_0004.jpg NABAN_SB5_34-1F_0005.jpg

maya. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21996