Сборник със слова и поучения

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

22-4F

Название на ръкописа

Сборник със слова и поучения

Брой кадри

13

Датировка

ХІV в.

Обем на ръкописа

349 пергаментни листа; тук са заснети само л. 58б-70а

Съдържание

Слово за Рождество на Йоан Кръстител (24 юни, л. 59а-70а).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

[йером. Иларий, йером. Арсений]. Описание рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Ч. 2, М., 1878, с. 137-146; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 370-390; с. 371, № 4 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 76, № 22.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека в Москва, Русия

Библиотека

Руска държавна библиотека в Москва, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма на копието
Няма

съдържание

ТрСЛ 745(1886) - ф. 304, Сбирка на Троицко-Сергиевата лавра

Колекции

NABAN_SB5_22-4F_0001.jpg NABAN_SB5_22-4F_0002.jpg NABAN_SB5_22-4F_0003.jpg NABAN_SB5_22-4F_0004.jpg NABAN_SB5_22-4F_0005.jpg NABAN_SB5_22-4F_0006.jpg NABAN_SB5_22-4F_0007.jpg NABAN_SB5_22-4F_0008.jpg NABAN_SB5_22-4F_0009.jpg NABAN_SB5_22-4F_0010.jpg NABAN_SB5_22-4F_0011.jpg NABAN_SB5_22-4F_0012.jpg NABAN_SB5_22-4F_0013.jpg

maya. „Сборник със слова и поучения“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21993