Сборник със слова, жития и други произведения

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

22-2F

Название на ръкописа

Сборник със слова, жития и други произведения

Брой кадри

5

Датировка

края на ХV-началото на ХVІ в.

Обем на ръкописа

368 л., тук са заснети само л. 65б-69а

Съдържание

Слово за Рождество на Йоан Кръстител (24 юни, л. 65б-68б). Веднага след него започва Похвалното слово за апостолите Петър и Павел (29 юни) - непълно.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

полуустав

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Ундольский, В. Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского, описанные самим составителем и бывшим владельцем собрания. М., 1870, кол. 407-411; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 370-390, с. 372, № 11 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 76.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека в Москва, Русия

Библиотека

Руска държавна библиотека в Москва, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма на копието
Няма

съдържание

Унд. 558 (ф. 310, Сбирка на В. Ундолски)

Колекции

NABAN_SB5_22-2F_0001.jpg NABAN_SB5_22-2F_0002.jpg NABAN_SB5_22-2F_0003.jpg NABAN_SB5_22-2F_0004.jpg NABAN_SB5_22-2F_0005.jpg

maya. „Сборник със слова, жития и други произведения“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21991