Сборник от празнични слова (Тържественик)

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

22-1F

Название на ръкописа

Сборник от празнични слова (Тържественик)

Брой кадри

7

Датировка

началото на ХІV в.

Обем на ръкописа

362 пергаментни листа в две колони, тук са заснети само л. 68а-73а

Съдържание

Слово за Рождество на Йоан Предтеча (24 юни, л. 68а-72б). Веднага след него започва Поучение за апостолите Петър и Павел (29 юни) - непълно.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Попов, А. Н. Описание сборника № 20 Чудова монастыря, под наблюдением В. Н. Щепкина. - ЧОИДР, Кн. 3, 1889, с. І-ХХХІ, 1-152; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 370-390; с. 371, № 3 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 76, № 22.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавния исторически музей в Москва, Русия

Библиотека

Държавния исторически музей в Москва, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

плетенични инициали
Няма

съдържание

Чуд. 20 (Сбирка на Чудовия манастир)

Колекции

NABAN_SB5_22-1F_0001.jpg NABAN_SB5_22-1F_0002.jpg NABAN_SB5_22-1F_0003.jpg NABAN_SB5_22-1F_0004.jpg NABAN_SB5_22-1F_0005.jpg NABAN_SB5_22-1F_0006.jpg NABAN_SB5_22-1F_0007.jpg

maya. „Сборник от празнични слова (Тържественик)“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21990