Сборник

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

856F

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

8

Датировка

1642 г.

Обем на ръкописа

няма данни, тук са заснети само л. 211а-214а

Съдържание

Похвално слово за св. Николай Мирликийски (второ) – приписва се на Климент Охридски (6 май, л. 211а-213а). На л. 213б-214а - друго произведение за св. Никола

Тип писмо

полускоропис

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

няма данни

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Лписание рукописей Импараторского общества любителей древней письменности. Ч. ІІ, СПб, 1893, с. 162; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 91-130 (на с. 107, № 73) (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. кодов, Кл. Иванова).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

ОЛДП 109Q (ф. 536, Събрание Общества любителей древней письменности)

Колекции

NABAN_SB5_856F_0001.jpg NABAN_SB5_856F_0002.jpg NABAN_SB5_856F_0003.jpg NABAN_SB5_856F_0004.jpg NABAN_SB5_856F_0005.jpg NABAN_SB5_856F_0006.jpg NABAN_SB5_856F_0007.jpg NABAN_SB5_856F_0008.jpg

maya. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21821