Сборник със слова

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

853F

Название на ръкописа

Сборник със слова

Брой кадри

4

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

нямам данни, тук са заснети само л. 333а-336а

Съдържание

Похвално слово за Николай Мирликийски Чудотворец (първо) - приписва се на Климент Охридски (6 декември)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

сръбски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

поръчката е с дата 3 септември 1966 г.

Пагинация

двукратно насенесена арабска: един път на всеки лист горе вдясно; после на всяка страница в средата

Библиография

Отчет императорской публичной библиотеки за 1868 год. Петроград, 1869, с. 49; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 2. С., 1977, с. 70-74; с. 74, № 2; 75-85 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. кодов, Кл. Иванова); Станчев, Кр., Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 74, № 7.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма на копието
Няма

съдържание

Гилф. 33 (ф. , Сбирка на А. Гилфердинг)

Колекции

NABAN_SB5_853F_0001.jpg NABAN_SB5_853F_0002.jpg NABAN_SB5_853F_0003.jpg NABAN_SB5_853F_0004.jpg

maya. „Сборник със слова“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21820