Сборник с жития и слова

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

MIvanova_RNB_FI-891

Название на ръкописа

Сборник с жития и слова

Брой кадри

55

Датировка

първата четвърт на ХVІ в.

Обем на ръкописа

609 л., тук са заснети само л. 67б-94а

Съдържание

Пространно житие за св. Константин-Кирил Философ (14 февруари, л. 67б-94а) - липсва самият край на произведението.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

поръчан през ноември 2005 г.

Пагинация

стара буквена горе вдясно на всеки лист и арабска долу в средата на листа

Библиография

Отчет императорской публичной библиотеки за 1908 год. Петроград, 1915, 143; Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 61, № 57; Иванова, М. Пространното житие на Константин-Кирил Философ в ръкописен сборник от Руската национална библиотека. - Преславска книжовна школа. Т. 9, Шумен, 2006, 180-191.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

няма

съдържание

РНБ F.I.891

Колекции

MIvanova_RNB_FI-891_0001.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0002.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0003.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0004.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0005.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0006.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0007.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0008.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0009.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0010.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0011.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0012.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0013.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0014.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0015.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0016.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0017.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0018.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0019.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0020.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0021.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0022.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0023.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0024.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0025.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0026.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0027.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0028.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0029.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0030.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0031.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0032.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0033.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0034.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0035.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0036.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0037.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0038.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0039.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0040.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0041.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0042.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0043.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0044.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0045.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0046.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0047.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0048.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0049.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0050.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0051.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0052.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0053.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0054.jpg MIvanova_RNB_FI-891_0055.jpg

NULL. „Сборник с жития и слова“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21818