Пролог

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

7-1F

Название на ръкописа

Пролог

Брой кадри

3

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

няма данни, тук са заснети само л. 123б-125а

Съдържание

Проложно житие на св. методий (11 май, л. 124а-125а) Преди него: Слово и поучение за смъртта и съда (в тоиже ден?, л. 123б); Пемет на мъченик Мокий презвитер (11 май, л. 123б); Памет на мъченик Дооскорид (11 май, л. 124а). След него: Слово от Патерика за борещите се с монаха демони (11 май, л. 125а) - само началото

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е с дата 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

горе над редовете на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Ангелов, Б. Ст. Славянски извори за Кирил и Методий. ИДБ "Васил Коларов" за 1956 г. С., 1958, с. 189, № 5;

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

РАН 33.12.3

Колекции

NABAN_SB5_7-1F_0001.jpg NABAN_SB5_7-1F_0002.jpg NABAN_SB5_7-1F_0003.jpg

maya. „Пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21811