Пролог

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

4-4F

Название на ръкописа

Пролог

Брой кадри

3

Датировка

ХVІІ в.

Обем на ръкописа

няма данни, тук са заснети само л. 574б-576а

Съдържание

Проложно житие на св. Кирил (14 февруари, л. 575а-576а) Преди него: Проложно житие на св. Авксентий (14 февруари) След него: Слово от Патерика за монаха Пимен, който изгонвал бесовете със слово

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г., придобито чрез В. Златарски и Й. Иванов

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Ангелов, Б. Ст. Славянски извори за Кирил и Методий. ИДБ "Васил Коларов" за 1956 г. С., 1958, с. 187, № 9;

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

БАН 33.2.11

Колекции

NABAN_SB5_4-4F_0001.jpg NABAN_SB5_4-4F_0002.jpg NABAN_SB5_4-4F_0003.jpg

maya. „Пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21809