Ръкопис от ХVІ в.

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

33F

Название на ръкописа

Ръкопис от ХVІ в.

Брой кадри

9

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

няма данни, тук са заснети л. 176б-183а

Съдържание

Херсонска легенда/Слово за пренасяне на мощите на преславния Климент (30 януари, л. 177а-183а) - напълен текст

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

не личи на копията

Библиография

Франко, І. Святий Климент у Корсунї. Причинки до iсториї староруської легенди. Вiднайдене мощий сьв. Климента. – Записки Наукового товаристава iмени Шевченка, 60, 1904, 209-256 (изданието на този препис е на с. 248-254); Трифонов, Ю. Две съчинения на Константина Философа (св. Кирила) за мощите на св. Климент Римски. – Списание на БАН, кн. ХLVIII, 1934, 23, 159-240 (изданието на този препис е на с. 192-205).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека в Москва, Русия

Библиотека

Руска държавна библиотека в Москва, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

МДА 91 (ф. 173, Сбирка на Московската духовна академия)

Колекции

NABAN_SB5_33F_0001.jpg NABAN_SB5_33F_0002.jpg NABAN_SB5_33F_0003.jpg NABAN_SB5_33F_0004.jpg NABAN_SB5_33F_0005.jpg NABAN_SB5_33F_0006.jpg NABAN_SB5_33F_0007.jpg NABAN_SB5_33F_0008.jpg NABAN_SB5_33F_0009.jpg

maya. „Ръкопис от ХVІ в“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21805