Чети-миней за месец април и май

Елемент

Сигнатура и колекция

NABAN_SB5_1-2F
Сбирка V: Микрофилми и фотокопия от славянски средновековни ръкописи.

Тип на документа

Печатно издание

Инвентарен номер

1-2F

Название на ръкописа

Чети-миней за месец април и май

Брой кадри

11

Датировка

ХVI в. (след 1549 г.)

Обем на ръкописа

неизвестен

Съдържание

Похвално слово за св. Кирил и Методий с предполагаемо авторство на Климент Охридски (с. 230-248). Веднага след това започва Мъчение на св. Антип (11 май, с. 248-249) - непълно.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма на копието

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На 1 октомври 1947 г. чрез Васил Златарски и Йордан Иванов

Пагинация

номерирани са страниците с арабски цифри, съответно горе вдясно и горе вляво

Библиография

Бодянский, О. Похвальное слово Кириллу и Мефодию. – ЧОИДР, 1865, № 2, 1-104; 1866; Лавров, П. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности (=Труды Славянской комиссии, Т. 1). Ленинград, 1930, с. 79-87; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 450, № 12 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Станчев, Кр. Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. С., 1988, с. 76, № 20 (Станчев поставя под съмнение авторството на Климент Охридски; Иванова, В. Проблеми на авторството на Похвалното слово за Кирил и Методий. - Palaeobulgarica, 9, 1984/85, № 4, 103-111; Спасова, М. Към въпроса за първоначалния текст и авторството на Похвалното слово за Кирил и Методий. Palaeobulgarica, 1996, № 3, 55-75.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва, Русия

Библиотека

Руска държавна библиотека (РГБ) в Москва, Русия

Добавил ресурса

cvetomira

Допълнителни бележки

няма

съдържание

МДА 93 (Сбирката на Московската духовна академия, ф. 173)

Колекции

NABAN_SB5_1-2F_0001.jpg NABAN_SB5_1-2F_0002.jpg NABAN_SB5_1-2F_0003.jpg NABAN_SB5_1-2F_0004.jpg NABAN_SB5_1-2F_0005.jpg NABAN_SB5_1-2F_0006.jpg NABAN_SB5_1-2F_0007.jpg NABAN_SB5_1-2F_0008.jpg NABAN_SB5_1-2F_0009.jpg NABAN_SB5_1-2F_0010.jpg NABAN_SB5_1-2F_0011.jpg

cvetomira. „Чети-миней за месец април и май“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21420