Агиографски сборник с поучения и жития, извадки от Патерика

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1310М

Название на ръкописа

Агиографски сборник с поучения и жития, извадки от Патерика

Брой кадри

6

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

182 л., тук са заснети само л. 90а-94а

Съдържание

Похвално слово за св. Кирил - без наслов и начало, иначе то започва веднага след Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (л. 87а-93б). Св. Дионисий Ареопагит. Повест красна (л. 94а)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

На поръчката е отбелязана датата 29 февруари 1968 г., а копието е постъпило в НА на 26 април 1968

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 431, № 14 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов)

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Кир.-Бел. 57/1134 (Сбирка на Кирило-Белозерския манастир, ф. 351)

Колекции

NABAN_SB5_1310M_0001.jpg NABAN_SB5_1310M_0002.jpg NABAN_SB5_1310M_0003.jpg NABAN_SB5_1310M_0004.jpg NABAN_SB5_1310M_0005.jpg NABAN_SB5_1310M_0006.jpg

maya. „Агиографски сборник с поучения и жития, извадки от Патерика“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/21405