Сборник с жития и слова

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

998М

Название на ръкописа

Сборник с жития и слова

Брой кадри

37

Датировка

първата половина на ХVІ в.

Обем на ръкописа

178 л., тук са заснети само л. 123а-159а

Съдържание

Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (14 февруари, л. 123а-156а). Веднага след него започва Похвалното слово за св. Кирил (л. 156а-159а).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

датата на поръчката на копието е 3 семптември 1966 г. , в сбирката то е заведено на 13 септември 1967 г.

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

Абрамович, Д. И. Описание рукописей С.-Петербургской Духовной академии. Софийская библиотека. Вып. 3, 1910, с. 229 (нарича го "Сергиевски сборник"); Смирнов, Ф. Описание 24-их рукописных сборников ХVІ в. Новгородской Софийской библиотеки, находящихся ныне в Санкт-Петербургской духовной академии. - В: Летопись занятий Археографической комиссии за 1864. Вып. ІІІ, 1865, СПб, отдел ІІІ, с. 43; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. С., 1973, с. 41, № 29 (подготвили за печат Б. Ангелов и Хр. Кодов); Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 430, № 11 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов); Capaldo, M. ........................

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Соф 1455 (от сбирката на Новгородската Софийска библиотека, ф. 728)

Колекции

NABAN_SB5_998M_0001.jpg NABAN_SB5_998M_0002.jpg NABAN_SB5_998M_0003.jpg NABAN_SB5_998M_0004.jpg NABAN_SB5_998M_0005.jpg NABAN_SB5_998M_0006.jpg NABAN_SB5_998M_0007.jpg NABAN_SB5_998M_0008.jpg NABAN_SB5_998M_0009.jpg NABAN_SB5_998M_0010.jpg NABAN_SB5_998M_0011.jpg NABAN_SB5_998M_0012.jpg NABAN_SB5_998M_0013.jpg NABAN_SB5_998M_0014.jpg NABAN_SB5_998M_0015.jpg NABAN_SB5_998M_0016.jpg NABAN_SB5_998M_0017.jpg NABAN_SB5_998M_0018.jpg NABAN_SB5_998M_0019.jpg NABAN_SB5_998M_0020.jpg NABAN_SB5_998M_0021.jpg NABAN_SB5_998M_0022.jpg NABAN_SB5_998M_0023.jpg NABAN_SB5_998M_0024.jpg NABAN_SB5_998M_0025.jpg NABAN_SB5_998M_0026.jpg NABAN_SB5_998M_0027.jpg NABAN_SB5_998M_0028.jpg NABAN_SB5_998M_0029.jpg NABAN_SB5_998M_0030.jpg NABAN_SB5_998M_0031.jpg NABAN_SB5_998M_0032.jpg NABAN_SB5_998M_0033.jpg NABAN_SB5_998M_0034.jpg NABAN_SB5_998M_0035.jpg NABAN_SB5_998M_0036.jpg NABAN_SB5_998M_0037.jpg

maya. „Сборник с жития и слова“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/20693