Чети-миней

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

1008-І

Название на ръкописа

Чети-миней

Брой кадри

41

Датировка

юни 1562 г. - септември 1569 г.

Обем на ръкописа

710 л., тук са заснети само л. 212а-251а

Съдържание

Пространно житие за св. Константин-Кирил Философ (14 октомври, л. 212а-244а). Веднага след него започва Похвално слово за св. Кирил и Методий (л. 244а-251а, надовършено).

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Датата на поръчката е 3 септември 1966 г. (вижда се на копието); постъпил е в НА на 19 септември 1967 г.

Пагинация

горе вдясно на всеки лист с арабски цифри

Библиография

[Порфирьев, И. Я., А. В. Вадковский, Н. Ф. Красносельцев]. Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии. Т. 2, Казань, 1885, с. 184, № 50; Ангелов, Б. Ст. Славянски извори за Кирил и Методий. ИДБ "Васил Коларов" за 1956 г. С., 1958, с. 184, № 50; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. С., 1973, с. 39, № 22 (подготвили за печат Б. Ангелов и Хр. Кодов); Кукушкина, М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера. Очерки истории книжной культуры ХVІ-ХVІІ веков. Л., 1977, с. 155; Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), с. 60, № 35; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1. С., 1970, с. 451, № 14 (обработили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. Кодов).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека (PНБ) в Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека (PНБ) в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Сол. 501/520 (Сбирката на Соловецкия манастир, ф. 717)

Колекции

NABAN_SB5_1008-I_M_0001.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0002.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0003.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0004.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0005.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0006.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0007.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0008.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0009.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0010.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0011.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0012.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0013.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0014.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0015.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0016.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0017.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0018.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0019.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0020.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0021.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0022.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0023.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0024.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0025.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0026.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0027.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0028.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0029.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0030.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0031.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0032.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0033.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0034.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0035.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0036.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0037.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0038.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0039.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0040.jpg NABAN_SB5_1008-I_M_0041.jpg

maya. „Чети-миней“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/20690