Чети-миней

Елемент

Тип на документа

Копие на ръкопис

Инвентарен номер

KMNC_Sin175

Название на ръкописа

Чети-миней

Брой кадри

16

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

1507 л. в две колони, тук са заснети само л. 481а-495а

Съдържание

Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (14 октомври)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

поръчан за КМНЦ - без точни дани

Пагинация

горе вдясно само с арбски цифри

Библиография

Горский, А. В., К. Н. Невоструев. Описание великих четьих миней Макария митрополита всероссийского. С предисловием и дополнением Е. В. Барсовым. - ЧОИДР, 1884, Кн. 1, с. 32; Протасьева, Т. Н. Описание рукописей Синодального собрания. Т. 1, М., 1970, с. 193; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. С., 1973, с. 40, № 27 (подготвили за печат Б. Ангелов и Хр. Кодов); Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 60, № 37.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Държавен исторически музей, Москва, Русия

Библиотека

Държавен исторически музей, Москва, Русия

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

няма

съдържание

Син. 175 (от Сбирката на Синодалната библиотека)

Колекции

KMNC_MF_SIN_175_0001.jpg KMNC_MF_SIN_175_0002.jpg KMNC_MF_SIN_175_0003.jpg KMNC_MF_SIN_175_0004.jpg KMNC_MF_SIN_175_0005.jpg KMNC_MF_SIN_175_0006.jpg KMNC_MF_SIN_175_0007.jpg KMNC_MF_SIN_175_0008.jpg KMNC_MF_SIN_175_0009.jpg KMNC_MF_SIN_175_0010.jpg KMNC_MF_SIN_175_0011.jpg KMNC_MF_SIN_175_0012.jpg KMNC_MF_SIN_175_0013.jpg KMNC_MF_SIN_175_0014.jpg KMNC_MF_SIN_175_0015.jpg KMNC_MF_SIN_175_0016.jpg

NULL. „Чети-миней“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/20681