кодекс, съдържащ Псалтир и Сборник

Елемент

Тип на документа

Копие на ръкопис

Инвентарен номер

KMNC_RNBF.I.738

Название на ръкописа

кодекс, съдържащ Псалтир и Сборник

Брой кадри

12

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

437 л., тук са заснети само л.415а-426а

Съдържание

Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ(14 февруари)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

поръчка за КМНЦ от 12 март 1992 г.

Пагинация

горе вдясно с арабски цифри - не личи на копието

Библиография

Бычков, И. А. Каталог собрания славяно-русских рукописей Ф. И. Буслаева, ныне принадлежащих Имп. Публичной библиотеке. СПб, 1897, с. 121; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. С., 1973, с. 40, № 26 (подготвили за печат Б. Ангелов и Хр. Кодов); Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 60, № 36.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека - Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека - Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма

съдържание

РНБ F.I.738 (от сбирката на Буслаев № 44)

Колекции

KMNC_RNBF.I.738_M_0001.jpg KMNC_RNBF.I.738_M_0002.jpg KMNC_RNBF.I.738_M_0003.jpg KMNC_RNBF.I.738_M_0004.jpg KMNC_RNBF.I.738_M_0005.jpg KMNC_RNBF.I.738_M_0006.jpg KMNC_RNBF.I.738_M_0007.jpg KMNC_RNBF.I.738_M_0008.jpg KMNC_RNBF.I.738_M_0009.jpg KMNC_RNBF.I.738_M_0010.jpg KMNC_RNBF.I.738_M_0011.jpg KMNC_RNBF.I.738_M_0012.jpg

maya. „кодекс, съдържащ Псалтир и Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/20680