Сборник

Елемент

Тип на документа

Копие на ръкопис

Инвентарен номер

KMNC_Pog957

Название на ръкописа

Сборник

Брой кадри

18

Датировка

края на ХV - началото на ХVІ в.

Обем на ръкописа

614 л. в две колони, тук са заснети само л. 393а-410а

Съдържание

Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (14 февруари)

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

поръчка за КМНЦ от 28 януари 1992 г.

Пагинация

не се чете на копието

Библиография

Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. С., 1973, с. 38, № 14 (подготвили за печат Б. Ангелов и Хр. Кодов); Иванова, Кл. Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в Сбирката на М.Н. Погодин. С., 1981, с. 459; Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 60, № 30.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека - Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека - Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

няма

съдържание

Пог.957 (о сбирката на М. Погодин, ф. 588)

Колекции

KMNC_Pog957_M_0001.jpg KMNC_Pog957_M_0002.jpg KMNC_Pog957_M_0003.jpg KMNC_Pog957_M_0004.jpg KMNC_Pog957_M_0005.jpg KMNC_Pog957_M_0006.jpg KMNC_Pog957_M_0007.jpg KMNC_Pog957_M_0008.jpg KMNC_Pog957_M_0009.jpg KMNC_Pog957_M_0010.jpg KMNC_Pog957_M_0011.jpg KMNC_Pog957_M_0012.jpg KMNC_Pog957_M_0013.jpg KMNC_Pog957_M_0014.jpg KMNC_Pog957_M_0015.jpg KMNC_Pog957_M_0016.jpg KMNC_Pog957_M_0017.jpg KMNC_Pog957_M_0018.jpg

NULL. „Сборник“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/20679