Сборник с жития и сказания

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

МIvanova_Arch.D.145

Название на ръкописа

Сборник с жития и сказания

Брой кадри

52

Датировка

края на ХVІ - началото на ХVІІ в.

Обем на ръкописа

491 л., тук са заснети само л. 75б-123а

Съдържание

Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (л. 76а-123б). Веднага след него започва Похвалното слово за св. Кирил (л. 123б-124а) - само началото. На л. 75б преди Пространното житие на св. Константин-Кирил завършва друго произведение - неидентифицирано засега.

Тип писмо

полуустав

Бележки

няма

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

2005 г.

Пагинация

Пагинация има горе вдясно с арабски цифри. Различна от нея е тази, поместена долу вдясно, също с арабски цифри.

Библиография

Викторов, А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России, СПб, 1890, с. 90, № 115; Белова, Л. М. Кукушкина. К истории изучения и реконструкции рукописного собрания Антониево-Сийской библиотеки. - В: Материалы и сообщения по фондам отдела рукописной и редкой книги. Л., 1978, с. 177, № 209; Амосов, А., Л. Белова, М. Кукушкина. Описание рукописного отдела БАН СССР. Т. 8, Вып. 1, Рукописи Архангельского собрания. М., 1989, 182-184; Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 61, № 54.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Библиотека на Руската академия на науките в Санкт Петербург

Библиотека

Библиотека на Руската академия на науките - Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

Заставка в началото на Пространното житие на св. Константин-Кирил (л. 76а)

съдържание

Арх. Д.145 (Архангелска сбирка, ф. 1)

Колекции

MIvanova_Arch.D.145M_1.jpg MIvanova_Arch.D.145M_2.jpg MIvanova_Arch.D.145M_3.jpg MIvanova_Arch.D.145M_4.jpg MIvanova_Arch.D.145M_5.jpg MIvanova_Arch.D.145M_6.jpg MIvanova_Arch.D.145M_7.jpg MIvanova_Arch.D.145M_8.jpg MIvanova_Arch.D.145M_9.jpg MIvanova_Arch.D.145M_10.jpg MIvanova_Arch.D.145M_11.jpg MIvanova_Arch.D.145M_12.jpg MIvanova_Arch.D.145M_13.jpg MIvanova_Arch.D.145M_14.jpg MIvanova_Arch.D.145M_15.jpg MIvanova_Arch.D.145M_16.jpg MIvanova_Arch.D.145M_17.jpg MIvanova_Arch.D.145M_18.jpg MIvanova_Arch.D.145M_19.jpg MIvanova_Arch.D.145M_20.jpg MIvanova_Arch.D.145M_21.jpg MIvanova_Arch.D.145M_22.jpg MIvanova_Arch.D.145M_23.jpg MIvanova_Arch.D.145M_24.jpg MIvanova_Arch.D.145M_25.jpg MIvanova_Arch.D.145M_26.jpg MIvanova_Arch.D.145M_27.jpg MIvanova_Arch.D.145M_28.jpg MIvanova_Arch.D.145M_29.jpg MIvanova_Arch.D.145M_30.jpg MIvanova_Arch.D.145M_31.jpg MIvanova_Arch.D.145M_32.jpg MIvanova_Arch.D.145M_33.jpg MIvanova_Arch.D.145M_34.jpg MIvanova_Arch.D.145M_35.jpg MIvanova_Arch.D.145M_36.jpg MIvanova_Arch.D.145M_37.jpg MIvanova_Arch.D.145M_38.jpg MIvanova_Arch.D.145M_39.jpg MIvanova_Arch.D.145M_40.jpg MIvanova_Arch.D.145M_41.jpg MIvanova_Arch.D.145M_42.jpg MIvanova_Arch.D.145M_43.jpg MIvanova_Arch.D.145M_44.jpg MIvanova_Arch.D.145M_45.jpg MIvanova_Arch.D.145M_46.jpg MIvanova_Arch.D.145M_47.jpg MIvanova_Arch.D.145M_48.jpg MIvanova_Arch.D.145M_49.jpg MIvanova_Arch.D.145M_50.jpg MIvanova_Arch.D.145M_51.jpg MIvanova_Arch.D.145M_52.jpg

NULL. „Сборник с жития и сказания“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/19809