Чети-миней

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

144F

Название на ръкописа

Чети-миней

Брой кадри

75

Датировка

ХVІІ в. (преписът е започнат през май 1647 г.)

Обем на ръкописа

547 л., тук са заснети л. 217а-258б

Съдържание

Пространно житие на св. Константин-Кирил Философ (14 октомври, л. 222а-258б) - без края на произведението. Преди Житието е поместено Житието на св. Карп и Папила (13 октомври).

Тип писмо

полуустав

Бележки

Приписка за времето на написване на ръкописа, не се съхранява в арховната единица.

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Копието е постъпило в НА на 1 февруари 1961 г. чрез проф. К. Мирчев

Пагинация

Горе вдясно с арабски цифри (за Житието на св. Кирил: 222а-258а). Също горе вдясно с арабски цифри (за Житието на св. Кирил: 225а-261б). Има и стара буквена номерация (за Житието на св. Кирил: 219а-255б).

Библиография

[Порфирьев, И. Я., А. В. Вадковский, Н. Ф. Красносельцев]. Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии. Т. 2, Казань, 1885, 393-394; Ангелов, Б. Ст. Славянски извори за Кирил и Методий. ИДБ "Васил Коларов" за 1956 г. С., 1958, с. 31, № 24; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. С., 1973, с. 41, № 33 (подготвили за печат Б. Ангелов и Хр. Кодов); Capaldo, M. Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini: I. Testimoni e gruppi di testimoni. – Ricerche slavistiche (Nuova serie), 2004, 2 (48), р. 59, № 20.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Библиотека

Руска национална библиотека в Санкт Петербург, Русия

Добавил ресурса

maya

Допълнителни бележки

няма
Няма

съдържание

Сол. 502/521 (от сбирката на Соловецкия манастир, ф. 717)

Колекции

NABAN_SB5_144F_0001.jpg NABAN_SB5_144F_0002.jpg NABAN_SB5_144F_0003.jpg NABAN_SB5_144F_0004.jpg NABAN_SB5_144F_0005.jpg NABAN_SB5_144F_0006.jpg NABAN_SB5_144F_0007.jpg NABAN_SB5_144F_0008.jpg NABAN_SB5_144F_0009.jpg NABAN_SB5_144F_0010.jpg NABAN_SB5_144F_0011.jpg NABAN_SB5_144F_0012.jpg NABAN_SB5_144F_0013.jpg NABAN_SB5_144F_0014.jpg NABAN_SB5_144F_0015.jpg NABAN_SB5_144F_0016.jpg NABAN_SB5_144F_0017.jpg NABAN_SB5_144F_0018.jpg NABAN_SB5_144F_0019.jpg NABAN_SB5_144F_0020.jpg NABAN_SB5_144F_0021.jpg NABAN_SB5_144F_0022.jpg NABAN_SB5_144F_0023.jpg NABAN_SB5_144F_0024.jpg NABAN_SB5_144F_0025.jpg NABAN_SB5_144F_0026.jpg NABAN_SB5_144F_0027.jpg NABAN_SB5_144F_0028.jpg NABAN_SB5_144F_0029.jpg NABAN_SB5_144F_0030.jpg NABAN_SB5_144F_0031.jpg NABAN_SB5_144F_0032.jpg NABAN_SB5_144F_0033.jpg NABAN_SB5_144F_0034.jpg NABAN_SB5_144F_0035.jpg NABAN_SB5_144F_0036.jpg NABAN_SB5_144F_0037.jpg NABAN_SB5_144F_0038.jpg NABAN_SB5_144F_0039.jpg NABAN_SB5_144F_0040.jpg NABAN_SB5_144F_0041.jpg NABAN_SB5_144F_0042.jpg NABAN_SB5_144F_0043.jpg NABAN_SB5_144F_0044.jpg NABAN_SB5_144F_0045.jpg NABAN_SB5_144F_0046.jpg NABAN_SB5_144F_0047.jpg NABAN_SB5_144F_0048.jpg NABAN_SB5_144F_0049.jpg NABAN_SB5_144F_0050.jpg NABAN_SB5_144F_0051.jpg NABAN_SB5_144F_0052.jpg NABAN_SB5_144F_0053.jpg NABAN_SB5_144F_0054.jpg NABAN_SB5_144F_0055.jpg NABAN_SB5_144F_0056.jpg NABAN_SB5_144F_0057.jpg NABAN_SB5_144F_0058.jpg NABAN_SB5_144F_0059.jpg NABAN_SB5_144F_0060.jpg NABAN_SB5_144F_0061.jpg NABAN_SB5_144F_0062.jpg NABAN_SB5_144F_0063.jpg NABAN_SB5_144F_0064.jpg NABAN_SB5_144F_0065.jpg NABAN_SB5_144F_0066.jpg NABAN_SB5_144F_0067.jpg NABAN_SB5_144F_0068.jpg NABAN_SB5_144F_0069.jpg NABAN_SB5_144F_0070.jpg NABAN_SB5_144F_0071.jpg NABAN_SB5_144F_0072.jpg NABAN_SB5_144F_0073.jpg NABAN_SB5_144F_0074.jpg NABAN_SB5_144F_0075.jpg

maya. „Чети-миней“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/19801