F19-5. Триод цветен

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

F19-5

Название на ръкописа

F19-5. Триод цветен

Брой кадри

29

Датировка

ХV в.

Обем на ръкописа

210 л. (заснети л. 6об-31а)

Съдържание

Заснетата част включва църковни песнопения от Велики понеделник и Велики вторник с паримии.

Тип писмо

Полуустав

Бележки

Няма.

Правопис

Руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

От с. Николаево, Дисненски уезд

Пагинация

Съвременна

Библиография

Добрянски, Опис, с. 13.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Библиотека

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Добавил ресурса

NULL

Допълнителни бележки

Киноварни инициали

съдържание

F19-5

Колекции

KMNC_MF_F19-5_0001.jpg KMNC_MF_F19-5_0002.jpg KMNC_MF_F19-5_0003.jpg KMNC_MF_F19-5_0004.jpg KMNC_MF_F19-5_0005.jpg KMNC_MF_F19-5_0006.jpg KMNC_MF_F19-5_0007.jpg KMNC_MF_F19-5_0008.jpg KMNC_MF_F19-5_0009.jpg KMNC_MF_F19-5_0010.jpg KMNC_MF_F19-5_0011.jpg KMNC_MF_F19-5_0012.jpg KMNC_MF_F19-5_0013.jpg KMNC_MF_F19-5_0014.jpg KMNC_MF_F19-5_0015.jpg KMNC_MF_F19-5_0016.jpg KMNC_MF_F19-5_0017.jpg KMNC_MF_F19-5_0018.jpg KMNC_MF_F19-5_0019.jpg KMNC_MF_F19-5_0020.jpg KMNC_MF_F19-5_0021.jpg KMNC_MF_F19-5_0022.jpg KMNC_MF_F19-5_0023.jpg KMNC_MF_F19-5_0024.jpg KMNC_MF_F19-5_0025.jpg KMNC_MF_F19-5_0026.jpg KMNC_MF_F19-5_0027.jpg KMNC_MF_F19-5_0028.jpg KMNC_MF_F19-5_0029.jpg

NULL. „F19-5. Триод цветен“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/18776