F19-169. Миней за м. юни

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

F19-169

Название на ръкописа

F19-169. Миней за м. юни

Брой кадри

42

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

358 л. (заснети л. 7об-48а)

Съдържание

л. 8а - Мсца тогож .в. иж въ стых wтца нашего Никифора. патриарха костантина града. въ тъж днь служба стго Іwана Новаго. л. 34об-35об - житие на св. Йоан Трапезундски л. 36а - продължение на службата

Тип писмо

Полуустав

Бележки

Няма.

Правопис

Руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

От Марковския манастир

Пагинация

Късна с арабски цифри, горе вдясно на листа

Библиография

Добрянский, Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки. Вильна 1882, с. 289;

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Библиотека

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

Червенослов

съдържание

F19-169

Колекции

KMNC_MF_F19-169_0001.jpg KMNC_MF_F19-169_0002.jpg KMNC_MF_F19-169_0003.jpg KMNC_MF_F19-169_0004.jpg KMNC_MF_F19-169_0005.jpg KMNC_MF_F19-169_0006.jpg KMNC_MF_F19-169_0007.jpg KMNC_MF_F19-169_0008.jpg KMNC_MF_F19-169_0009.jpg KMNC_MF_F19-169_0010.jpg KMNC_MF_F19-169_0011.jpg KMNC_MF_F19-169_0012.jpg KMNC_MF_F19-169_0013.jpg KMNC_MF_F19-169_0014.jpg KMNC_MF_F19-169_0015.jpg KMNC_MF_F19-169_0016.jpg KMNC_MF_F19-169_0017.jpg KMNC_MF_F19-169_0018.jpg KMNC_MF_F19-169_0019.jpg KMNC_MF_F19-169_0020.jpg KMNC_MF_F19-169_0021.jpg KMNC_MF_F19-169_0022.jpg KMNC_MF_F19-169_0023.jpg KMNC_MF_F19-169_0024.jpg KMNC_MF_F19-169_0025.jpg KMNC_MF_F19-169_0026.jpg KMNC_MF_F19-169_0027.jpg KMNC_MF_F19-169_0028.jpg KMNC_MF_F19-169_0029.jpg KMNC_MF_F19-169_0030.jpg KMNC_MF_F19-169_0031.jpg KMNC_MF_F19-169_0032.jpg KMNC_MF_F19-169_0033.jpg KMNC_MF_F19-169_0034.jpg KMNC_MF_F19-169_0035.jpg KMNC_MF_F19-169_0036.jpg KMNC_MF_F19-169_0037.jpg KMNC_MF_F19-169_0038.jpg KMNC_MF_F19-169_0039.jpg KMNC_MF_F19-169_0040.jpg KMNC_MF_F19-169_0041.jpg KMNC_MF_F19-169_0042.jpg

tatyana. „F19-169. Миней за м. юни“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/18772