F19-162. Миней за м. март и април

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

F19-162

Название на ръкописа

F19-162. Миней за м. март и април

Брой кадри

2

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

391 л. (заснето само началото на службата за св. Кирил)

Съдържание

л. ??? - Мца тогож .иi. днь иже во стых wца нашего Кирила Философа, патриарха iерслмскаго (Само началото на службата за св. Кирил)

Тип писмо

Полуустав

Бележки

Няма.

Правопис

Руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

От Марковския манастир

Пагинация

Няма.

Библиография

Добрянский, Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки. Вильна 1882, с. 287-288;

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Библиотека

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

Червенослов

съдържание

F19-162

Колекции

KMNC_MF_F19-162_0001.jpg KMNC_MF_F19-162_0002.jpg

tatyana. „F19-162. Миней за м. март и април“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/18771