F19-156. Миней за м. януари и февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

F19-156

Название на ръкописа

F19-156. Миней за м. януари и февруари

Брой кадри

13

Датировка

ХV в.

Обем на ръкописа

221 л. (заснети л. 69об-79а)

Съдържание

л. 69об - Мсца тогож .вi. Стыя мчци Татiаны. В тои же днь поем службу иже въ стых wца нашего савы. перваг.учтля архиепспа сербьскаго. л. 79а - Мсца тогож .гi. Сты мчкъ Ермилаи Стратоникъ (липсва краят)

Тип писмо

Полуустав

Бележки

Няма.

Правопис

Руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

От библиотеката на Литовската духовна семинария

Пагинация

Късна а арабски цифри, горе вдясно на листа

Библиография

Добрянский, Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки. Вильна 1882, с. 285;

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Библиотека

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

Червенослов

съдържание

F19-156

Колекции

KMNC_MF_F19-156_0001.jpg KMNC_MF_F19-156_0002.jpg KMNC_MF_F19-156_0003.jpg KMNC_MF_F19-156_0004.jpg KMNC_MF_F19-156_0005.jpg KMNC_MF_F19-156_0006.jpg KMNC_MF_F19-156_0007.jpg KMNC_MF_F19-156_0008.jpg KMNC_MF_F19-156_0009.jpg KMNC_MF_F19-156_0010.jpg KMNC_MF_F19-156_0011.jpg KMNC_MF_F19-156_0012.jpg KMNC_MF_F19-156_0013.jpg

tatyana. „F19-156. Миней за м. януари и февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/18770