Чети-миней за декември. Хлуд. 196

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud_196

Название на ръкописа

Чети-миней за декември. Хлуд. 196

Брой кадри

16

Датировка

началото на ХІХ в.

Обем на ръкописа

328 л., снимани л. 228б-235а; л. 281б-284а; л. 291б-296а

Съдържание

Съдържа следните произведения на българската средновековна литература: Словото за светите отци от Климент Охридски, първа редакция (18.ХІІ., л. 209а-209б, неизвестен досега препис); Житието на митрополит Петър от Киприан Цамблак (20.ХІІ., л. 228б-235а), Второто слово за Рождество Христово от Йоан Екзарх (25.ХІІ., л. 281б-283б), Първото слово за Рождество Христово от Йоан Екзарх (25.ХІІ., л. 291б-295б, неизвестен досега препис)

Тип писмо

бързопис, един почерк

Бележки

хххх

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

в долния десен ъгъл с буквена номерация (за листовете от 2 до 28), номерация на тетрадите в средата на долното поле

Библиография

Попов, Описание, 420-426, Каталог, 96-97, № 93

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

киноварни заглавия и инициали в началото на всяко произведение в неовизантийски стил

Колекции

KMNC_MF_Chlud_196_0001.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0002.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0003.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0004.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0005.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0006.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0007.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0008.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0009.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0010.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0011.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0012.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0013.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0014.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0015.jpg KMNC_MF_Chlud_196_0016.jpg

Boyka. „Чети-миней за декември. Хлуд. 196“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/18766