Апокалипсис и сборник за латините. Хлуд. 81

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

Chlud_109

Название на ръкописа

Апокалипсис и сборник за латините. Хлуд. 81

Брой кадри

59

Датировка

първа четвърт на ХVІ в.

Обем на ръкописа

167 л. , снимани л. 85б-142а

Съдържание

Апокалипсис на Йоан Богослов с тълкования на Андрей Кесарийски (л. 1-85), различни слова и послания на църковни отци и константинополски патриарси за латините (л. 86-167). В "Сказание полезно о латинах", (л. 85а-95б) се говори за приемането на християнската вяра от българите, за местата, които обитават, за българския княз Михаил и руския княз Владимир, за поробването на българите от турците.

Тип писмо

дребен полуустав

Бележки

хххх

Правопис

руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

хххх

Пагинация

оригинална пагинация липсва

Библиография

Попов, Описание, 263-264; Каталог, 87, № 81

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Москва, ГИМ

Библиотека

Москва, ГИМ

Добавил ресурса

Boyka

Допълнителни бележки

високи и малки неовизантийски киноварни инициали, киноварно везано писмо

Колекции

KMNC_MF_Chlud_109_0001.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0002.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0003.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0004.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0005.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0006.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0007.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0008.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0009.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0010.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0011.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0012.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0013.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0014.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0015.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0016.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0017.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0018.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0019.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0020.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0021.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0022.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0023.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0024.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0025.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0026.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0027.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0028.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0029.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0030.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0031.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0032.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0033.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0034.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0035.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0036.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0037.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0038.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0039.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0040.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0041.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0042.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0043.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0044.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0045.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0046.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0047.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0048.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0049.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0050.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0051.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0052.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0053.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0054.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0055.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0056.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0057.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0058.jpg KMNC_MF_Chlud_109_0059.jpg

Boyka. „Апокалипсис и сборник за латините. Хлуд. 81“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/18762