Триоден панигирик

Елемент

Сигнатура и колекция

№ 19

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

№5

Название на ръкописа

Триоден панигирик

Брой кадри

76

Датировка

XIV в.

Обем на ръкописа

30 л.

Съдържание

Заснети са само 30 л. - цикълът за Пасха, включително и фрагмент от Словото за Пасха от Йоан Екзарх.

Тип писмо

Полуустав

Бележки

Няма

Правопис

Рашки

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

От частната колекция на Климентина Иванова

Пагинация

С молив горе в дясно на листа; под нея стара също с арабски цифри, с мастило - задраскана.

Библиография

Богданович, Д. Инвентар кирилских рукописа у Jугославиjи (XI-XVII века). Београд 1982, с.43 №420. (=Зборник за историjу, jезик и книжевност српског народа. I Оделение кн. XXXI).

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Архив на Сръбската академия на науките, Белград

Библиотека

Архив на Сръбската академия на науките, Белград

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

Няма

Колекции

KIvanova_M_SAN19_0001.jpg KIvanova_M_SAN19_0002.jpg KIvanova_M_SAN19_0003.jpg KIvanova_M_SAN19_0004.jpg KIvanova_M_SAN19_0005.jpg KIvanova_M_SAN19_0006.jpg KIvanova_M_SAN19_0007.jpg KIvanova_M_SAN19_0008.jpg KIvanova_M_SAN19_0009.jpg KIvanova_M_SAN19_0010.jpg KIvanova_M_SAN19_0011.jpg KIvanova_M_SAN19_0012.jpg KIvanova_M_SAN19_0013.jpg KIvanova_M_SAN19_0014.jpg KIvanova_M_SAN19_0015.jpg KIvanova_M_SAN19_0016.jpg KIvanova_M_SAN19_0017.jpg KIvanova_M_SAN19_0018.jpg KIvanova_M_SAN19_0019.jpg KIvanova_M_SAN19_0020.jpg KIvanova_M_SAN19_0021.jpg KIvanova_M_SAN19_0022.jpg KIvanova_M_SAN19_0023.jpg KIvanova_M_SAN19_0024.jpg KIvanova_M_SAN19_0025.jpg KIvanova_M_SAN19_0026.jpg KIvanova_M_SAN19_0028.jpg KIvanova_M_SAN19_0029.jpg KIvanova_M_SAN19_0030.jpg KIvanova_M_SAN19_0031.jpg KIvanova_M_SAN19_0032.jpg KIvanova_M_SAN19_0033.jpg KIvanova_M_SAN19_0034.jpg KIvanova_M_SAN19_0035.jpg KIvanova_M_SAN19_0036.jpg KIvanova_M_SAN19_0037.jpg KIvanova_M_SAN19_0038.jpg KIvanova_M_SAN19_0039.jpg KIvanova_M_SAN19_0040.jpg KIvanova_M_SAN19_0041.jpg KIvanova_M_SAN19_0042.jpg KIvanova_M_SAN19_0043.jpg KIvanova_M_SAN19_0044.jpg KIvanova_M_SAN19_0045.jpg KIvanova_M_SAN19_0046.jpg KIvanova_M_SAN19_0047.jpg KIvanova_M_SAN19_0048.jpg KIvanova_M_SAN19_0049.jpg KIvanova_M_SAN19_0050.jpg KIvanova_M_SAN19_0051.jpg KIvanova_M_SAN19_0052.jpg KIvanova_M_SAN19_0053.jpg KIvanova_M_SAN19_0054.jpg KIvanova_M_SAN19_0055.jpg KIvanova_M_SAN19_0056.jpg KIvanova_M_SAN19_0057.jpg KIvanova_M_SAN19_0058.jpg KIvanova_M_SAN19_0059.jpg KIvanova_M_SAN19_0060.jpg KIvanova_M_SAN19_0061.jpg KIvanova_M_SAN19_0062.jpg KIvanova_M_SAN19_0063.jpg KIvanova_M_SAN19_0064.jpg KIvanova_M_SAN19_0065.jpg KIvanova_M_SAN19_0066.jpg KIvanova_M_SAN19_0067.jpg KIvanova_M_SAN19_0068.jpg KIvanova_M_SAN19_0069.jpg KIvanova_M_SAN19_0070.jpg KIvanova_M_SAN19_0071.jpg KIvanova_M_SAN19_0072.jpg KIvanova_M_SAN19_0073.jpg KIvanova_M_SAN19_0074.jpg KIvanova_M_SAN19_0075.jpg KIvanova_M_SAN19_0076.jpg KIvanova_M_SAN19_0077.jpg

tatyana. „Триоден панигирик“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/16792