Пролог за м. септември-февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

F19-95

Название на ръкописа

Пролог за м. септември-февруари

Брой кадри

54

Датировка

1512 г.

Обем на ръкописа

625 л. (заснети л. 1а, 24б-25а, 26б-28а, 40б-41а, 43б-45а, 206б-208а, 302б-304а, 311б-313а, 327б-332а, 351б-355а, 364б-365а, 400б-402а, 410б-412а, 414б-418а, 454б-457а, 461б-463а, 490б-494а, 501б-503а, 518б-519а, 561б-568а, 620б-623а)

Съдържание

(Отбелязват се само по-важните произведения) л. 1а Начало на Пролога л. 24б-25а Поучение на Предпразненство на Рождество Богородично л. 26б-28а Поучение на Рождество Богородично л. 40б-41а Поучение преди Въздвижение на честния и животворящ Кръст л. 43б-45а Поучение на Въздвижение на честния и животворящ Кръст л. 206б-208а Слово на Петър Черноризец на убогия и богатия л. 302б-304а Слово Златоустово за св. Георги л. 311б-313а Поучение за поста л. 327б-332а Слово на св. Кирил за изхода на душата и 20-те митарства л. 351б-355а Поучение на Зачатие на св. Богородица л. 364б-365а Слово от Пандектите да не се оскърбява никой л. 400б-402а В Неделя пред Рождество за св. отци Авраама, Исаака и Иакова л. 410б-412а Мца Евгения л. 414б-418а Слово на Рождество Христово л. 454б-457а Поучение на Предпразненство на Кръщение Господне и Слово на Богоявление л. 461б-463а Слово за покаянието и смирението л. 490б-494а Мъчение на св. Иоан, Антоний и Евстатий л. 501б-503а Слово от монаха Мартирий л. 518б-519а Памет на мчци Мануил, Георги, Лъв и тези с тях, избити от безбожните българи л. 561б-568а Поучение на Предпразненство на Сретение Господне и Поучение на Сретение Господне л. 620б-623а Слово на Петър Черноризец за преходния живот

Тип писмо

Полуустав

Бележки

Няма (в заснетите фрагменти)

Правопис

Руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

Работа по съвместен проект с Вилнюския университет

Пагинация

Двойна - оригинална номерация на тетрадите + късна пагинация с арабски цифри в горния десен ъгъл на листа

Библиография

Вж.Добрянский, Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки. Вильна 1882, с. 194-195;Морозова, Н. Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вилнюсе. Vilnius, 2008, с.37

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Вилнюс, Библиотека на Литовската академия на науките

Библиотека

Вилнюс, Библиотека на Литовската академия на науките

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

В заснетите фрагменти - заставка на л. 1а, инициали с флорални мотиви и сигнален шрифт (червенослов и везано писмо)
Няма

съдържание

F19-95

Колекции

KMNC_F19-95_2M_0001.jpg KMNC_F19-95_2M_0002.jpg KMNC_F19-95_2M_0003.jpg KMNC_F19-95_2M_0004.jpg KMNC_F19-95_2M_0005.jpg KMNC_F19-95_2M_0006.jpg KMNC_F19-95_2M_0007.jpg KMNC_F19-95_2M_0008.jpg KMNC_F19-95_2M_0009.jpg KMNC_F19-95_2M_0010.jpg KMNC_F19-95_2M_0011.jpg KMNC_F19-95_2M_0012.jpg KMNC_F19-95_2M_0013.jpg KMNC_F19-95_2M_0014.jpg KMNC_F19-95_2M_0015.jpg KMNC_F19-95_2M_0016.jpg KMNC_F19-95_2M_0017.jpg KMNC_F19-95_2M_0018.jpg KMNC_F19-95_2M_0019.jpg KMNC_F19-95_2M_0020.jpg KMNC_F19-95_2M_0021.jpg KMNC_F19-95_2M_0022.jpg KMNC_F19-95_2M_0023.jpg KMNC_F19-95_2M_0024.jpg KMNC_F19-95_2M_0025.jpg KMNC_F19-95_2M_0026.jpg KMNC_F19-95_2M_0027.jpg KMNC_F19-95_2M_0028.jpg KMNC_F19-95_2M_0029.jpg KMNC_F19-95_2M_0030.jpg KMNC_F19-95_2M_0031.jpg KMNC_F19-95_2M_0032.jpg KMNC_F19-95_2M_0033.jpg KMNC_F19-95_2M_0034.jpg KMNC_F19-95_2M_0035.jpg KMNC_F19-95_2M_0036.jpg KMNC_F19-95_2M_0037.jpg KMNC_F19-95_2M_0038.jpg KMNC_F19-95_2M_0039.jpg KMNC_F19-95_2M_0040.jpg KMNC_F19-95_2M_0041.jpg KMNC_F19-95_2M_0042.jpg KMNC_F19-95_2M_0043.jpg KMNC_F19-95_2M_0044.jpg KMNC_F19-95_2M_0045.jpg KMNC_F19-95_2M_0046.jpg KMNC_F19-95_2M_0047.jpg KMNC_F19-95_2M_0048.jpg KMNC_F19-95_2M_0049.jpg KMNC_F19-95_2M_0050.jpg KMNC_F19-95_2M_0051.jpg KMNC_F19-95_2M_0052.jpg KMNC_F19-95_2M_0053.jpg KMNC_F19-95_2M_0054.jpg

tatyana. „Пролог за м. септември-февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/16785