F19-159. Миней за м. февруари

Елемент

Тип на документа

Ръкопис

Инвентарен номер

F19-159

Название на ръкописа

F19-159. Миней за м. февруари

Брой кадри

22

Датировка

ХVІ в.

Обем на ръкописа

141 л. (заснети л. 57б-78а)

Съдържание

л. 58а - (Месеца февруария въ а~???. Память иже во святыхъ отьца нашего Симеона) (трудно четим червенослов) (с паримии) л. 76б - (Месеца тогожде д~i ... отца нашего Авксентия) (трудно четим червенослов) (само началото на службата)

Тип писмо

Полуустав

Бележки

Няма.

Правопис

Руски

Придобиване на документа (фотокопието или микрофилма)

От Супрасълския манастир

Пагинация

Късна, горе в дясно на листа с арабски цифри

Библиография

Вж.Добрянский, Ф. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки. Вильна 1882, стр. 286;

Връзки с други материали на електронното хранилище:

1

Книгохранилище на оригинала (Град):

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Библиотека

Вилнюс, Научна библиотека на Литовската академия на науките

Добавил ресурса

tatyana

Допълнителни бележки

В заснетия фрагмент - сигнален шрифт (червенослов, везано писмо)

съдържание

F19-159

Колекции

KMNC_F19-159_1M_0001.jpg KMNC_F19-159_1M_0002.jpg KMNC_F19-159_1M_0003.jpg KMNC_F19-159_1M_0004.jpg KMNC_F19-159_1M_0005.jpg KMNC_F19-159_1M_0006.jpg KMNC_F19-159_1M_0007.jpg KMNC_F19-159_1M_0008.jpg KMNC_F19-159_1M_0009.jpg KMNC_F19-159_1M_0010.jpg KMNC_F19-159_1M_0011.jpg KMNC_F19-159_1M_0012.jpg KMNC_F19-159_1M_0013.jpg KMNC_F19-159_1M_0014.jpg KMNC_F19-159_1M_0015.jpg KMNC_F19-159_1M_0016.jpg KMNC_F19-159_1M_0017.jpg KMNC_F19-159_1M_0018.jpg KMNC_F19-159_1M_0019.jpg KMNC_F19-159_1M_0020.jpg KMNC_F19-159_1M_0021.jpg KMNC_F19-159_1M_0022.jpg

tatyana. „F19-159. Миней за м. февруари“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/16784